Phát Triển Bản Thân

Phát Triển Bản Thân Là Gì?

là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và hình ảnh bản thân, phát triển tài năng và khả năng, tích lũy tài sản và sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sáng tỏ những ước mơ và hoài bão.

Khái niệm này không chỉ dừng lại ở phát triển bản thân mà nó còn bao gồm các hoạt động chính thức và không chính thức để phát triển người khác trong những vai trò như thầy giáo, hướng dẫn viên, tư vấn viên, quản lý, huấn luyện viên.

Nói cho cung, phát triển bản thân diễn ra trong bối cảnh thể chế, nó liên quan tới phương pháp, chương trình, công cụ, kỹ thuật và hệ thống đánh giá nhằm hỗ trợ con người phát triển ở mức độ cá nhân trong các tổ chức.

Những Hoạt Động Phát Triển Bản Thân

Ở mức độ cá nhân, phát triển bản thân bao gồm các hoạt động sau đây:

 • Nâng cao kiến thức
 • Nâng cao nhận thức về bản thân
 • Xây dựng và làm mới hình ảnh cá nhân
 • Phát triển sức mạnh và tài năng
 • Làm giàu
 • Phát triển tinh thần
 • Phát hiện và bồi dưỡng khả năng
 • Phát triển sự nghiệp và sự giàu có
 • Nâng cao sức khỏe
 • Thực hiện ước mơ
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển cá nhân
 • Nâng cao vị thế xã hội

Khái Niệm Về Phát Triển Cá Nhân

Khái niệm này có thể hiểu rộng hơn phát triển cá nhân: phát triển cá nhân cũng bao gồm phát triển cho người khác. Điều này diễn ra qua nhiều vai trò như thầy giáo, tư vấn viên, cho dù thông qua khả năng cá nhân (như kỹ năng của những người lãnh đạo cụ thể để phát triển tiềm năng của người lao động) hoặc dịch vụ chuyên nghiệp (như đào tạo, đánh giá hoặc huấn luyện).

DMCA.com Protection Status
error: © nội dung được bảo vệ