Bài Của Văn

Kiên Trì Bài Của Văn

Kiên Trì

Công thức của thành công. Dễ lắm, 2 chữ thôi...“KIÊN TRÌ”. Khoan, khoan,... Tôi biết là bạn biết rồi…
Tiết Kiệm Bài Của Văn

Tiết Kiệm

Bài học lớn nhất mình học được trong năm 2019 đó là sự kiên trì. Bài học lớn nhất mình học được tron…
Nói Mà Không Làm Bài Của Văn

Nói Mà Không Làm

"Thế mạnh của em là có nhiều ý tưởng" Cười… Cười… Lại cười Đây là phản ứng của các shark khi nghe mộ…
About Văn Aha! Bài Của Văn

About Văn Aha!

I. Một Số Câu Hỏi Các Bạn Hay Hỏi Văn 1.1. "Văn Aha" có ý nghĩa gì? Aha trong "Aha Moment", nghĩ là …